Language of document :

Προσφυγή της 23ης Οκτωβρίου 2020 – Δημοκρατία της Μάλτας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-552/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημοκρατία της Μάλτας (εκπρόσωποι: A. Buhagiar, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, δικηγόροι)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 1071/20091 και το άρθρο 8, παράγραφος 2α, του κανονισμού 1072/20092 , όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2, αντιστοίχως, του κανονισμού (ΕΕ) 2020/10553 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η Δημοκρατία της Μάλτας ζητεί την ακύρωση των επίμαχων διατάξεων για τους ακόλουθους λόγους.

Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως ζητείται από το Δικαστήριο να ακυρώσει το άρθρο 1, παράγραφος 3, του κανονισμού 2020/1055 (κανόνας περί επαναπατρισμού των οχημάτων), καθόσον η διάταξη αυτή

παραβιάζει το άρθρο 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 ΣΛΕΕ και το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι θεσπίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό του και οι σοβαρές επιπτώσεις του επί των μεταφορών·

παραβιάζει το άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ και την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον δεν αποτελεί το λιγότερο περιοριστικό μέτρο και προκαλεί δυσανάλογη ζημία από άποψη κόστους-οφέλους όσον αφορά το περιβάλλον και τις μεταφορές.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως ζητείται από το Δικαστήριο να ακυρώσει το άρθρο 2, παράγραφος 4, στοιχείο α΄, του κανονισμού 2020/1055 (κανόνας περί περιόδου αναμονής κατά τις ενδομεταφορές), καθόσον η διάταξη αυτή

παραβιάζει το άρθρο 91, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ δεδομένου ότι οι καθών παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις του μέτρου επί των μεταφορών·

παραβιάζει το άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ και την αρχή της αναλογικότητας, διότι περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των μεταφορέων να βελτιστοποιήσουν το εφοδιαστικό τους σύστημα και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των στόλων τους·

παραβιάζει τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της αναλογικότητας, διότι, παρότι δεν υπάρχει αντικειμενική δικαιολόγηση, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κρατών μελών και της αγοράς τους μεταφοράς εμπορευμάτων.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 2009, L 300, σ. 51).

2 Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ 2009, L 300, σ. 72).

3 ΕΕ 2020, L 249, σ. 17.