Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 11.12.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverfassungsgericht – Saksa) – asia, jonka ovat panneet vireille Heinrich Weiss ym.

(asia C-493/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Talous- ja rahapolitiikka – Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/774 – Pätevyys – Julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelma jälkimarkkinoilla – SEUT 119 ja SEUT 127 artikla – EKP:n ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimivalta – Hintatason vakauden ylläpitäminen – Oikeasuhteisuus – SEUT 123 artikla – Euroalueen jäsenvaltioiden keskuspankkirahoituksen kielto)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverfassungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Heinrich Weiss ym., Bernd Lucke ym., Peter Gauweiler sekä Johann Heinrich von Stein ym.

Muut osapuolet: Bundesregierung, Bundestag ja Deutsche Bundesbank

Tuomiolauselma

Neljän ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelussa ei ole tullut esiin mitään sellaista seikkaa, joka vaikuttaisi julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla 4.3.2015 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/774, sellaisena kuin se on muutettuna 11.1.2017 annetulla Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2017/100, pätevyyteen.

Viides ennakkoratkaisukysymys jätetään tutkimatta.

____________

1 EUVL C 402, 27.11.2017.