Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 11. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverfassungsgericht - Njemačka) – postupak koji su pokrenuli Heinrich Weiss i dr.

(predmet C-493/17)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Ekonomska i monetarna politika – Odluka (EU) 2015/774 Europske središnje banke – Valjanost – Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima – Članci 119. i 127. UFEU-a – Ovlasti ESB-a i Europskog sustava središnjih banaka – Održavanje stabilnosti cijena – Proporcionalnost – Članak 123. UFEU-a – Zabrana monetarnog financiranja država članica europodručja)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverfassungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber

uz sudjelovanje: Bundesregierung, Bundestag, Deutsche Bundesbank

Izreka

Razmatranjem prvog, drugog, trećeg i četvrtog prethodnog pitanja nije utvrđeno postojanje nijednog elementa koji bi mogao utjecati na valjanost Odluke (EU) 2015/774 Europske središnje banke od 4. ožujka 2015. o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima, kako je izmijenjena Odlukom (EU) 2017/100 Europske središnje banke od 11. siječnja 2017.

Peto prethodno pitanje je nedopušteno.

____________

1 SL C 402, 27. 11. 2017.