Language of document :

Talan väckt den 2 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-131/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet vid kommissionen på grundval av PMO:s omräknade förslag.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 15 juni 2011, vilket upphävt och ersatt förslaget till överföring av sökandens pensionsrättigheter, vilket avgavs i förfarandet angående sökandens ansökan enligt artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilket innehåller ett nytt förslag som beräknats enligt de allmänna genomförandebestämmelser som antogs den 3 mars 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.