Language of document :

Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 7ης Νοεμβρίου 2013 – Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-132/11)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας – Δικόγραφο προσφυγής το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως δια τηλεομοιοτυπίας – Χειρόγραφη υπογραφή επί της τηλεομοιοτυπίας που διαφέρει από εκείνη επί του πρωτοτύπου του ταχυδρομικώς αποσταλέντος δικογράφου της προσφυγής – Εκπρόθεσμο της προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτο – Δεν υφίσταται)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser, J. Baquero Cruz και A. Dal Ferro, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως του προσφεύγοντος με την οποία ζήτησε, πρώτον, να του αναφερθεί εγγράφως ο αριθμός των εργάσιμων ημερών της ετήσιας άδειας, που του είχαν αναγνωρισθεί πριν από το 2005 και κατά τα έτη 2005 έως 2010, και στη λήψη των οποίων είχε δικαίωμα την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς του, και ο αριθμός των εργάσιμων ημερών της ετήσιας άδειας την οποία ο προσφεύγων θα εδικαιούτο μέχρι το τέλος του 2010, δεύτερον, να λάβει όλες αυτές τις ημέρες άδειας και, τρίτον, να του αναφερθούν οι πιθανοί λόγοι βάσει των οποίων τα ως άνω αιτήματα θα μπορούσαν να απορριφθούν.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

1)    Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.

2)    Καταδικάζει τον L. Marcuccio στα δικαστικά έξοδά του και στα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1 ΕΕ C 65 της 3.3.2012, σ. 23.