Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 – BV v. Komise

(Věc F-133/11)1

„Veřejná služba – Jmenování – Uchazeči zapsaní na seznamy úspěšných uchazečů výběrových řízení vyhlášených před vstupem nového služebního řádu v platnost – Zařazení do platové třídy – Zásada rovného zacházení – Diskriminace na základě věku – Volný pohyb osob“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: BV (Berlín, Německo) (zástupce: P. Goergen, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: J. Herrmann a A. F. Jensen, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise zařadit - na základě použití méně výhodných ustanovení – žalobkyni zapsanou na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/A/17/04, které bylo vyhlášeno dříve, než nový služební řád vstoupil v platnost, do platové třídy AD 6, platového stupně 2.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.BV ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí nahradit náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.