Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 4. maija rīkojums – Dun/Komisija

(lieta F-131/11) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtās pensijas tiesības atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana Savienības pensiju sistēmā – Iecēlējinstitūcijas sākotnējais piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, kam ieinteresētā persona nav nekavējoties piekritusi – Jaunais piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, pamatojoties uz jaunajiem Vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem – Nelabvēlīga akta jēdziens – Acīmredzama nepieņemamība – Reglamenta 81. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Dun (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, un visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk M. J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara, un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir pārnestas pirms stāšanās darbā Komisijā iegūtās pensijas tiesības, pamatojoties uz PMO pārrēķinātu piedāvājumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Peter Dun sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 23. lpp.