Language of document :

Ordonanța Tribunalului din 21 octombrie 2013 – Lyder Enterprises/OCSP – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(Cauza T-367/11)1

(„Soiuri de plante – Cerere de protecție comunitară a soiurilor de plante pentru soiul SOUTHERN SPLENDOUR – Obiecții – Respingerea cererii de către camera de recurs a OCSP – Competența OCSP – Administrarea probelor – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Noua Zeelandă) (reprezentant: G. J. Pickering, solicitor)

Pârât: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (reprezentanți: A. von Mühlendahl și H. Hartwig, avocați)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OCSP, intervenientă în faţa Tribunalului: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, Noua Zeelandă) (reprezentant: P. Jonker, avocat)

Obiectul

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei de recurs a OCSP din 4 mai 2011 (cauza A 7/2010) privind o cerere de protecție comunitară a soiurilor de plante acordată soiului SOUTHERN SPLENDOUR

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Lyder Enterprises Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 282, 24.9.2011.