Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 28. februar 2002

i sag T-18/97, Atlantic Container Line AB m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber(1)

    ("Konkurrence ( linjekonferencer ( aftale om fastsættelse af fragtraterne for landtransportdelen af en kombineret transport ( forordning nr. 1017/68 ( anmeldelse ( immunitet ( formaliteten")

    (Processprog: engelsk)

I sag T-18/97, Atlantic Container Line AB, Göteborg (Sverige), Cho Yang Shipping Co. Ltd, Seoul (Sydkorea), DSR-Senator Lines GmbH, Bremen (Tyskland), Hanjin Shipping Co. Ltd, Seoul (Sydkorea), Neptune Orient Lines Ltd, Singapore (Singapore), Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), Tokyo (Japan), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, Levington (Det Forenede Kongerige), P & O Nedlloyd BV, Rotterdam (Nederlandene), P & O Containers Ltd, London (Det Forenede Kongerige), Hapag-Lloyd AG, Hamburg (Tyskland), A.P. Møller-Mærsk Line, København (Danmark), Mediterranean Shipping Company SA, Genève (Schweiz), POL-Atlantic, Gdynia (Polen), Sea-Land Service Inc., Charlotte (USA), Tecomar SA de CV, Mexico (Mexico), Transportación Marítima Mexicana SA de CV, Mexico (Mexico), ved solicitors J. Pheasant og N. Bromfield, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtiget: R. Lyal), støttet af: Den Franske Republik (befuldmægtigede: K. Rispal-Bellanger og R. Loosli-Surrans), angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(96) 3414 endelig udg. af 26. november 1996 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 (sag IV/35.134 ( Trans-Atlantic Conference Agreement), har Retten (Tredje Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne J. Azizi og M. Jaeger; justitssekretær: referendar Y. Mottard, den 28. februar 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Sagen afvises.

2)Sagsøgerne bærer deres egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

3)Den Franske Republik bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 94 af 22.3.1997.