Language of document :

Жалба, подадена на 3 август 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-85/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за изчисляване на приравнените периоди, отчитани за целите на правото на пенсия, които са завършени преди постъпването на служба, на основание на новите Общи разпоредби за изпълнение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 27 януари 2012 г. за приравняване на периоди, отчитани за целите на правото на пенсия на жалбоподателя, които са завършени преди постъпването му на служба в Комисията, на основание член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника;

доколкото е необходимо да се отмени решението от 2 май 2012 г. за отхвърляне на възражението му срещу решението, приравняващо периодите, отчитани за целите на правото му на пенсия, които са завършени преди постъпването му на служба при установения за служители на Съюза пенсионен режим;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.