Language of document :

Acțiune introdusă la 3 august 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-85/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal şi S. Orlandi, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 27 ianuarie 2012 de calculare a sporului drepturilor de pensie dobândite de reclamant anterior intrării în serviciu în cadrul Comisiei în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Anexa VIII la Statut;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamaţiei acestuia din 2 mai 2012 formulate împotriva deciziei de stabilire a sporului drepturilor sale de pensie dobândite anterior intrării în serviciu în sistemul de pensii al Uniunii;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.