Language of document :

Tožba, vložena 3. avgusta 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-85/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe, opravi na podlagi novih splošnih določb.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 27. januarja 2012 o priznavanju pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom dela na Komisiji na podlagi člena 11, odstavek 2, priloge VIII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi njene pritožbe z dne 2. maja 2012 zoper odločbo, ki bonus njenih pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom službe, uvršča v pokojninski sistem Unije, naj se, po potrebi, razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.