Language of document :

Acțiune introdusă la 9 septembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-86/12)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: A. Lizer-Klatka, avocat [radca prawna])

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu prelungi durata de valabilitate a listei de rezervă EPSO/AD/60/06 în ceea ce o privește pe reclamantă pentru perioada în care aceasta s-a aflat în concediu de maternitate și în concediu parental

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 17 octombrie 2011 privind expirarea duratei de valabilitate a listei de rezervă EPSO AD/60/06 la data de 31 decembrie 2011, în ceea ce o privește pe reclamantă, și a Deciziei din 10 mai 2012, adoptată în urma reclamației nr. R/147/11 formulate de reclamantă, precum și prelungirea duratei de valabilitate a listei de rezervă EPSO/AD/60/06 în ceea ce o privește pe reclamantă pentru o perioadă corespunzătoare concediului de maternitate și concediului parental în care ea s-a aflat în cursul duratei de valabilitate a listei de rezervă menționate, și anume pentru o perioadă de 3 ani și 46 de zile;

obligarea fiecărei părți să suporte propriile cheltuieli de judecată în conformitate cu articolul 89 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 25 iulie 2007 și cu argumentele invocate de reclamantă la punctul 56 și următoarele din cererea introductivă.