Language of document :

Tožba, vložena 9. avgusta 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-86/12)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Lizer-Klatka, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se trajanje veljavnosti rezervnega seznama EPSO/AD/60/06 za tožečo stranko ne podaljša za obdobje, v katerem je bila na porodniškem in starševskem dopustu

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga:

naj se odločba z dne 17. oktobra 2011 o poteku veljavnosti rezervnega seznama EPSO AD/60/06 z učinkom od 31. decembra 2011 za tožečo stranko in odločba z dne 10. maja 2012, ki je bila izdana v postopku pritožbe tožeče stranke št. R/147111, razglasita za nični in naj se trajanje veljavnosti rezervnega seznama EPSO/AD/60/06 za tožečo stranko podaljša za čas trajanja njenega porodniškega in starševskega dopusta, ki ju je vzela med veljavnostjo navedenega rezervnega seznama, torej za 3 leta in 46 dni;

naj v skladu s členom 89(3) Poslovnika Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 25. julija 2007 in utemeljitvijo tožeče stranke v točki 56 in naslednjih tožbe vsaka stranka nosi svoje stroške.