Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 29.8.2016 – Roest v. komissio

(Asia F-85/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 295, 29.9.2012, s. 35.