Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 augusti 2016 – Roest mot kommissionen

(Mål F-85/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 295, 29.9.2012, s.35.