Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal d’arrondissement (Luxemburg) on esittänyt 8.3.2021 – Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl ja Amazon Services Europe Sàrl

(asia C-148/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal d’arrondissement

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Christian Louboutin

Vastaajat: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl ja Amazon Services Europe Sàrl

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [EU] 2017/10011 9 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, käyttö sivustolla näytetyssä mainoksessa voidaan lukea sivuston ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön syyksi sen vuoksi, että kyseinen sivusto sisältää sekoituksen ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön omia tarjouksia ja kolmansien myyjien tarjouksia, jolloin mainokset sisältyvät ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön omaan kaupalliseen viestintään?

Vahvistaako tällaista sisältymistä se, että

–    mainokset näytetään sivustolla yhdenmukaisella tavalla?

–    ylläpitäjän ja taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön omat mainokset ja kolmansien myyjien mainokset näytetään niiden alkuperää ilmoittamatta, mutta ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön logo näytetään selvästi kolmansien internetsivustojen mainosotsikoissa, jotka ovat ”pop-up” muodossa?

–    ylläpitäjä tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö tarjoaa kolmansille myyjille täyden palvelun, johon kuuluu avustaminen mainosten laadinnassa ja myyntihintojen määrittämisessä, tavaroiden varastointi ja niiden kuljettaminen?

–    ylläpitäjän ja taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön sivusto on suunniteltu sillä tavoin, että se esiintyy myymälöiden ja sellaisten tunnusmerkkien muodossa kuten ”eniten myydyt”, ”kysytyimmät” tai ”eniten tarjotut”, tekemättä ensi näkemältä ilmeistä eroa ylläpitäjän ja taloudellisesti sidoksissa olevan yksiköiden omien tavaroiden ja kolmansien myyjien tavaroiden välillä?

Onko Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että merkin, joka on sama kuin tavaramerkki, käyttö verkkomyyntisivustolla näytetyssä mainoksessa on lähtökohtaisesti luettava sivuston ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön syyksi, jos tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen internetin käyttäjän näkökulmasta tämä ylläpitäjä tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö on toiminut aktiivisesti mainoksen tekemisessä tai jos tämä mainos katsotaan osaksi ylläpitäjän omaa kaupallista viestintää?

Vaikuttaako tällaiseen käsitykseen:

–    se, että tämä ylläpitäjä ja/tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö on erilaisten tavaroiden, mukaan lukien mainoksessa mainittujen tavaroiden tavaraluokka, laajalti tunnettu jakelija

–    tai se, että näin näytetyssä mainoksessa on ylätunniste, jossa esitetään kyseisen ylläpitäjän tai taloudellisesti sidoksissa olevan yksikön palvelumerkki, joka on laajalti tunnettu jakelijan tavaramerkkinä

–    tai vielä se, että tämä ylläpitäjä tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö tarjoaa samanaikaisesti tähän ilmoitukseen nähden samaan luokkaan kuin mainostettu tavara kuuluvien tavaroiden jakelijoiden perinteisesti tarjoamia palveluja?

Onko Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että samalla merkillä kuin tavaramerkki varustetun tavaran kuljettaminen loppukuluttajalle elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta on kuljettajan syyksi luettavaa käyttöä ainoastaan, jos kuljettaja on tosiasiallisesti tietoinen merkin asettamisesta tavaraan?

Onko tällainen kuljettaja kyseisen merkin käyttäjä, jos se itse tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö on ilmoittanut loppukuluttajalle huolehtivansa kuljettamisesta sen jälkeen, kun se itse tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö on varastoinut tavaran tässä tarkoituksessa?

Onko tällainen kuljettaja kyseisen merkin käyttäjä, jos se itse tai taloudellisesti sidoksissa oleva yksikkö on etukäteen aktiivisesti myötävaikuttanut tällä merkillä varustetun tuotteen mainoksen näyttämiseen elinkeinotoiminnassa tai rekisteröinyt loppukuluttajan tilauksen tämän mainoksen yhteydessä?

____________

1 EUVL 2017, L 154, s. 1.