Language of document :

Presuda Općeg suda od 29. lipnja 2022. - Leonine Distribution/Komisija

(predmet T-641/20)1

„Kultura – Program ,Kreativna Europa’ (2014. - 2020.) – Potprogram ,Media’ – Poziv na podnošenje prijedloga EACEA/05/2018 – Odluka EACEA-e kojom je odbijena tužiteljeva prijava zbog nepoštovanja uvjeta – Odluka Komisije o odbacivanju upravne tužbe u vezi s odlukom EACEA-e – Pojam europskog poduzetnika – Natječaj otvoren samo za kandidate koji su u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana država članica Unije ili državljana drugih europskih država koje sudjeluju u potprogramu – Pogreške u ocjeni – Nedostatnost pregleda dokumenata priloženih uz prijavu – Proporcionalnost”

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Leonine Distribution GmbH (München, Njemačka) (zastupnik: J. Kreile, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: W. Farrell i A. Katsimerou, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (zastupnici: H. Monet, N. Sbrilli i V. Kasparian, agenti)

Predmet

Svojom tužbom na temelju članka 263. UFEU-a tužitelj traži poništenje Provedbene odluke Komisije C(2020) 5515 final od 10. kolovoza 2020. kojom je odbijena upravna tužba podnesena na temelju članka 22. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice (SL 2003., L 11, str. 1.) protiv odluke Europske izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) od 12. svibnja 2020. kojom se odbija njegova prijava za bespovratna sredstva podnesena u okviru poziva na podnošenje prijedloga „Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova – Program automatske potpore kinematografima” (EACEA/05/2018).

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Leonine Distribution GmbH nalaže se snošenje vlastitih troškova kao i troškova Europske komisije.

Europska izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 19, 18. 1. 2021.