Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 29. junija 2022 – Leonine Distribution/Komisija

(Zadeva T-641/20)1

(Kultura – Program „Ustvarjalna Evropa“ (od leta 2014 do leta 2020) – Podprogram Media – Razpis za zbiranje predlogov EACEA/05/2018 – Sklep EACEA o zavrnitvi kandidature tožeče stranke zaradi neizpolnjevanja pogojev za upravičenost – Sklep Komisije o zavrnitvi upravne pritožbe v zvezi s sklepom EACEA – Pojem evropskega podjetja – Nepovratna sredstva, namenjena le vlagateljem, ki so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov držav članic Unije ali državljanov drugih evropskih držav, ki sodelujejo v podprogramu – Napake pri presoji – Nepreučitev dokumentov, priloženih predlogu – Sorazmernost)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Leonine Distribution GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: J. Kreile, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: W. Farrell in A. Katsimerou, agenta)

Intervenient v podporo tožene stranke: Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (zastopniki: H. Monet, N. Sbrilli in V. Kasparian, agenti)

Predmet

Tožeča stranka s tožbo, ki temelji na členu 263 PDEU, predlaga razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije C(2020) 5515 final z dne 10. avgusta 2020 o zavrnitvi upravne pritožbe, vložene na podlagi člena 22(1) Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 235), zoper odločbo Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA) z dne 12. maja 2020 o zavrnitvi prošnje za nepovratna sredstva, vložene v okviru razpisa za zbiranje predlogov „Podpora za distribucijo nenacionalnih filmov – samodejni sistem distribucije“ (EACEA/05/2018).

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Leonine Distribution GmbH se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, nastalih Evropski komisiji.

Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) nosi svoje stroške.

____________

1     UL C 19, 18.1.2021.