Language of document :

2007. október 31-én benyújtott kereset - Vinci kontra Európai Központi Bank

(F-130/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Fiorella Vinci (Schöneck, Németország) (képviselő: B. Karthaus ügyvéd).

Alperes: Európai Központi Bank

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék:

állapítsa meg annak a jogellenességét, hogy az alperes a 2007. március 5-i (07) 139a H KK7bk HEAL iratot, valamint a 2007. március 5-i 05.03.2007 (07) 139b H KK/bk HEAL iratot felvette a személyi aktába, valamint Dr. Schön "Medical Certificate" elnevezésú iratát a személyi aktában tárolja, továbbá a német diagnosztikai klinikának a felperes egészségi állapotára vonatkozó, 2007. április 2-i vizsgálati eredményeit az egészségügyi aktában tárolja ;

állapítsa meg, hogy az alperes (07) 772 PSR JMC/cc APPE végzésének a jogellenességét, amellyel az alperes megtagadja, hogy a fent megnevezett dokumentumokban foglalt személyes adatokat törölje;

állapítsa meg, hogy érvénytelen az alperes 2007. március 5-i azon rendelkezése, amely szerint a felperes köteles magát orvosi vizsgálatnak alávetni;

kötelezze az alperest arra, hogy a felperes számára fizessen 10 000 eurót;

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az első kereseti kérelmével annak megállapítását kéri, hogy a kérelemben megnevezett dokumentumoknak a személyti aktájába, illetve a külön vezetett egészségügyi aktába való felvétele jogellenes. A második kérelem azon tény jogellenességének a megállapítására irányul, hogy az alperes megtagadta a jogellenesen megszerzett személyes adatok törlését. A felperes ennek indokolásaképpen kifejti, hogy az Európai Központi Bank 5.13. 4. staff rule-ja tiltja az egészségügyi adatok felvételét, valamint tárolását, és egyrészt nem ad felhatalmazást a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2002. december 18-i 45/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében meghatározott személyesadat-kategóriák feldolgozására, és másrészt a 45/2001 rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjával ellentétes módon nem tartalmazza a feldolgozást szükségessé tevő célt.

A harmadik kérelmében a felperes a 2007. március 5-i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, mely határozatban a Bizottság úgy rendelkezett, hogy a felperes köteles magát orvosi vizsgálatnak alávetni. A felperes a megsemmisítés iránti kérelmét hatáskörrel való visszaélésre vonatkozó kifogásra, valamint olyan lényeges alaki előírások megszegésére alapítja, amelyek a 5. 13. 4. staff rule-ból erednek. Ezek az előírások úgy rendelkeznek, hogy csak az Európai Központi Banknál alkalmazott "Medical Adviser" jogosult arra, hogy további egészségügyi intézkedéseket, mint például vizsgálatokat rendeljen el, a felperes közvetlen felettesei azonban nem.

A felperes ezenfelül nem vagyoni kártérítést is kér azokért a károkért, amelyek amiatt merültek fel, hogy orvosi vizsgálatnak kellett magát alávetnie anélkül, hogy ennek fennállt volna a jogalapja.

____________