Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 2. december 2008 - Baniel-Kubinova mod Europa-Parlamentet

(Sag F-131/07) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er blevet udnævnt til tjenestemænd på prøve - artikel 10 i bilag VII til vedtægten - ret til dagpenge efter oppebæring af en del af bosættelsespengene)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen Luxembourg), og tretten andre tjenestemænd ved Europa-Parlamentet (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved R. Ignătescu og S. Seyr, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af flere afgørelser, truffet af Parlamentets ansættelsesmyndighed om ikke at tildele sagsøgerne dagpenge i henhold til artikel 10 i bilag VII til vedtægten.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 183 af 19.7.2008, s. 32.