Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 2 d.

Byla F‑131/07

Barbora Baniel-Kubinova ir kt.

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai ir pagalbiniai darbuotojai, paskirti pareigūnais bandomajam laikotarpiui – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnis – Teisė į dienpinigius gavus dalį įsikūrimo išmokos“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo B. Baniel‑Kubinova ir kiti 13 Parlamento pareigūnų prašo panaikinti Parlamento sprendimus neskirti jiems dienpinigių, numatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnyje.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Įsikūrimo išmoka – Laikinieji tarnautojai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 straipsnio 1 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Dienpinigiai – Skyrimo sąlygos – Bandomajam laikotarpiui paskirtas pareigūnas, kuris būdamas laikinuoju tarnautoju gavo įsikūrimo išmoką – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 71 straipsnis; VII priedo 5 ir 10 straipsniai; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 1 dalis)

1.      Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnyje Bendrijos teisės aktų leidėjas numato, kad įsikūrimo išmoka mokama laikiniesiems tarnautojams remiantis prielaida, jog nors jie neturi pareigūnams suteikiamų darbo garantijų, laikinieji tarnautojai, kurie ketina dirbti bent jau metus, gali norėti nuolat ir ilgam integruotis paskyrimo vietoje. Siekiant padengti išlaidas, atsiradusias taip integruojantis, laikiniesiems tarnautojams pervedama įsikūrimo išmoka; jei numatoma dirbti mažiau nei 3 metus, sumokama tik dalis šios išmokos.

(žr. 20 punktą)

2.      Vien palyginus Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 ir 10 straipsnius matyti, kad asmuo, gavęs įsikūrimo išmoką kaip laikinasis tarnautojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 1 dalį, vėliau, jį paskyrus pareigūnų bandomajam laikotarpiui, negali reikalauti dienpinigių, ir taip yra neatsižvelgiant į statuso pasikeitimą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus. Iš tiesų, kadangi įsikūrimo išmokos suteikimas priklauso nuo gyvenamosios vietos perkėlimo į suinteresuotojo asmens paskyrimo vietą, siekdamas gauti finansinės naudos, kaip antai dienpinigių, šis asmuo vėliau negali tvirtinti, kad įsikūrimas jo paskyrimo vietoje yra laikinas, palyginti su „tikrąja“ gyvenamąja vieta jo kilmės šalyje.

Kadangi siekdamas gauti įsikūrimo išmoką suinteresuotasis asmuo pateikė garbės žodžiu pagrįstą pareiškimą, kad įrodytų gyvenamosios vietos įkūrimą paskyrimo vietoje, ir pridėjo prie šio pareiškimo atitinkamus įrodymus, remdamasi priežastimis, susijusiomis su pasitikėjimo santykiais, kurie turi būti tarp institucijos ir jos tarnautojų, ir su geru administraciniu valdymu, administracija turi teisę neperžiūrėti klausimo dėl šio suinteresuotojo asmens gyvenamosios vietos, kai jis prašo skirti dienpinigius.

(žr. 27 ir 30 punktus)