Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2009. szeptember 17.

F‑132/07. sz. ügy

Guido Strack

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Közbenső kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Mulasztási eljárás”

Tárgy: Az EK 236. cikk és EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a Bizottság a G. Strack által 2007. október 22‑én benyújtott kereset keretében az eljárási szabályzat 78. cikke alapján külön beadványban elfogadhatatlansági kifogást emelt az említett kereset ellen.

Határozat: A Bizottságnak a kereset elfogadhatatlanságának elbírálása iránti kérelme elfogadható. A Közszolgálati Törvényszék a felperes mulasztási ítélet iránti kérelmét elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságnak az elfogadhatatlanság elbírálása iránti kérelméről az érdemi határozatban dönt. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az elfogadhatatlansági kifogásnak az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítását követő előterjesztése – Elfogadhatóság

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 39. és 78. cikk)

Amennyiben a Közszolgálati Törvényszék helyt adott az alperesnek az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása iránti kérelmének, az a tény, hogy e fél a meghosszabbított határidő lejárta előtt a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 78. cikke alapján elfogadhatatlansági kifogást emel, ahelyett hogy az ügy érdemének vizsgálatát magában foglaló ellenkérelmet nyújtana be, nem teszi vitássá a hosszabbítási kérelme említett eljárási szabályzat releváns rendelkezéseinek való megfelelését, és nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy e kérelem visszaélésszerű.

A Közszolgálati Törvényszék ugyanis azzal, hogy az említett eljárási szabályzat 78. cikkében az elfogadhatatlansági kifogás emelésére meghatározott határidő lejárta előtt meghosszabbította az ellenkérelem benyújtására nyitva álló határidőt, hallgatólagosan elfogadta azt, hogy a vonatkozó meghosszabbított határidőn belül az alperes külön beadványban vagy az ellenkérelemben elfogadhatatlansági kifogást emelhessen. E tekintetben bár igaz, hogy egyetlen rendelkezés sem teszi kifejezetten lehetővé az említett 78. cikk szerinti határidő meghosszabbítását, ebből nem következik, hogy ha a hosszabbításra az említett határidő lejárta előtt kerül sor, a fél a meghosszabbított határidő lejárta előtt külön beadványban ne emelhetne elfogadhatatlansági kifogást.

(lásd a 10. és 12. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑387/00. sz., Comitato organizzatore del convegno internazionale kontra Bizottság ügyben 2002. július 10‑én hozott végzésének (EBHT 2002., II‑3031. o.) 35. pontja.