Language of document :

Tužba od 30. kolovoza 2013. – Comunidad Autónoma de Galicia protiv Komisije

(Predmet T-463/13)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španjolska) (zastupnici: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem utvrđuje da su mjere primijenjene u slučaju Comunidad Autónoma de Galicia predstavljale nezakonitu državnu potporu;

podredno, u slučaju neprihvaćanja prethodnog zahtjeva, poništi pobijanu odluku utvrđujući da RETEGAL nije ni izravni ni neizravni korisnik nezakonite državne potpore; i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova u ovom postupku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Odluka koja se pobija u ovom predmetu ista je kao u predmetima T-461/13, Španjolska protiv Komisije i T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco i Itelazpi protiv Komisije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti istovrsni su onima koji su izneseni u tim predmetima.

Tužitelj osobito navodi sljedeće:

Komisija je pogrešno primijenila pravo utvrdivši postojanje državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

Komisija je povrijedila članak 106. stavak 2. UFEU-a time što je utvrdila da su osporavane mjere nesukladne s unutarnjim tržištem. Pobijanom odlukom povrijeđen je članak 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a u mjeri u kojoj je državna potpora ocijenjena nesukladnom s unutarnjim tržištem zbog povrede načela tehnološke neutralnosti, iako je priznato da u javnom sektoru o kojemu je riječ postoji strukturna slabost i da se spornom javnom intervencijom slijedi cilj od općeg interesa. Komisija je pogrešno ocijenila nezakonitima državne potpore dodijeljene RETEGAL-u, instrumentu Comunidad Autónoma de Galicia, u mjeri u kojoj je taj instrument ograničen na pribavljanje i instalaciju kapitalnih dobara koja se financiraju iz spornih javnih fondova radi njihova kasnijeg davanja na korištenje općinama kako bi potonje mogle pružati javnu uslugu televizijskog emitiranja u ruralnim i udaljenim područjima

i tako otkloniti tržišne nedostatke koji postoje u tim zonama.