Language of document :

2013 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Comunidad Autónoma de Galicia prieš Komisiją

(Byla T-463/13)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Comunidad Autónoma de Galicia (Santjago de Kompostela, Ispanija), atstovaujama advokatų M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą taip, kad būtų konstatuota, jog Galisijos autonominėje srityje įgyvendintos priemonės nėra neteisėta valstybės pagalba,

papildomai ir jei pirmasis reikalavimas būtų atmestas, panaikinti ginčijamą sprendimą ir pripažinti, kad RETEGAL nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepasinaudojo neteisėta valstybės pagalba, ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ginčijamas tas pats sprendimas, kuris ginčijamas byloje T-461/13 Ispanija prieš Komisiją ir T-462/13 Comunidad Autónoma del País Vasco ir Itelazpi prieš Komisiją.

Motyvai ir pagrindiniai argumentai panašūs į išdėstytuosius minėtose bylose.

Ieškovė iš esmės nurodo, kad:

Komisija padarė teisės klaidą nuspręsdama, kad yra valstybės pagalba, kaip jis suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

Komisija pažeidė SESV 106 straipsnio 2 dalį nuspręsdama, kad aptariamos priemonės yra nesuderinamos su vidaus rinka.Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą, nes ginčijamame sprendime pripažino, kad aptariamame viešajame sektoriuje egzistuoja struktūriniai trūkumai ir kad ginčytina valstybės pagalba siekiama bendrojo intereso tikslo, tačiau valstybės pagalbos priemonę vis tiek kvalifikuoja kaip nesuderinamą su bendrąja rinka, nes buvo pažeistas technologinio neutralumo principas.Komisija padarė vertinimo klaidą, nes nusprendė, kad neteisėta valstybės pagalba buvo išmokėta RETGAL, Galisijos autonominės srities instrumentinei priemonei, nes tas subjektas tik nupirko ir įrengė iš ginčytinų valstybės lėšų finansuojamus įrenginius, kuriuos vėliau naudos komunos, kad galėtų užtikrinti televizijos transliacijos viešąją paslaugą kaimo ir nuošaliose vietovėse bei taip kompensuoti tose zonose buvusį rinko

s nepakankamumą.