Language of document :

Tožba, vložena 30. avgusta 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia proti Komisiji

(Zadeva T-463/13)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španija) (zastopnika: M. Lorenzo Outón in P. Egerique Mosquera, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen, s tem, da ugotovi, da ukrepi, izvedeni v avtonomni skupnosti Galicija, ne pomenijo nezakonite državne pomoči;

podredno, če zgoraj navedenemu tožbenemu predlogu ne bo ugodilo, izpodbijani sklep razglasi za ničen, s tem, da ugotovi, da RETEGAL ni niti neposredni, niti posredni upravičenec do nezakonite državne pomoči;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V tej zadevi se izpodbija isti sklep kot v zadevah T-461/13, Španija proti Komisiji, in T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco in Itelazpi proti Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so podobni tistim, ki so bili navedeni v teh zadevah.

Tožeča stranka, med drugim zatrjuje:

Komisija je napačno uporabila pravo, ker je ugotovila, da obstaja državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU.

Komisija je kršila člen 106(2) PDEU, ker je ugotovila, da so zadevni ukrepi nezdružljivi z notranjim trgom.Komisija je kršila člen 107(3)(c) PDEU, ker je v izpodbijanem sklepu priznala, da obstaja v javnem sektorju strukturna pomanjkljivost in da sporni javni poseg uresničuje cilj v splošnem interesu, vendar je ukrep državne pomoči, ker je bilo kršeno načelo tehnološke nevtralnosti, opredelila za nezdružljiv z notranjim trgom.Komisija je storila napako pri presoji, ker je ugotovila, da je bila državna pomoč izplačana RETEGAL, instrumentu avtonomne skupnosti Galicije, nezakonita, ker je navedeni subjekt samo kupil in namestil opremo, financiran

o s spornimi javnimi sredstvi, da bi jo nato uporabljale občine, da bi lahko te zagotovile javno storitev razširjanja televizijskih programov v podeželskih in oddaljenih območjih ter tako nadomestile pomanjkljivosti, ki so obstajale na teh območjih.