Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 26 noiembrie 2015 - Comunidad Autónoma de Galicia și Retegal/Comisia

(Cauzele conexate T-463/13 și T-464/13)1

[„Ajutoare de stat – Televiziune digitală – Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate din Spania –Decizie prin care ajutoarele sunt declarate în parte compatibile și în parte incompatibile cu piața internă – Noțiunea de întreprindere – Activitate economică – Avantaj – Serviciu de interes economic general– Caracter selectiv – Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE – Obligația de motivare”]

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamante: Comunidad Autónoma de Galicia (Spania) (reprezentanți: M. Lorenzo Outón și P. Egerique Mosquera, avocați) (Cauza T-463/13) și Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Santiago de Compostela, Spania) (reprezentanți: F. García Martínez și B. Pérez Conde, avocați) (Cauza T-464/13)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: É. Gippini Fournier, B. Stromsky și P. Němečková, agenți)Intervenientă în susținerea pârâtei: SES Astra (Betzdorf, Luxemburg) (reprezentanți: F. González Díaz și F. Salerno, precum și, în cauza T-463/13, V. Romero Algarra, avocați)ObiectulCerere de anulare a Deciziei 2014/489/UE a Comisiei din 19 iunie 2013 privind ajutorul de stat SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] pus în aplicare de Regatul Spaniei pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate (cu excepția comunității autonome Castilla-La Mancha) (JO L 217, p. 52).DispozitivulRespinge acțiunile.Comunidad Autónoma de Galicia (Spania) și Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană și de SES Astra.

____________

1     JO C 304, 19.10.2013

.