Language of document : ECLI:EU:T:2015:901

A Törvényszék (ötödik tanács) 2015. november 26‑i ítélete

Comunidad Autónoma de Galicia és Retegal kontra Bizottság

(T‑463/13. és T‑464/13. sz. egyesített ügyek)

„Állami támogatások – Digitális televízió – A digitális földfelszíni televíziózásnak a Spanyolország távoli és kevésbé urbanizált területein történő kiépítésére nyújtott támogatás – A támogatásokat a belső piaccal részben összeegyeztethetőnek, részben pedig összeegyeztethetetlennek minősítő határozat – A vállalkozás fogalma – Gazdasági tevékenység – Előny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Szelektív jelleg – Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja – Indokolási kötelezettség”

1.                     Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Őket közvetlenül és személyükben érintő jogi aktusok – Tagállamnak címzett és a támogatásnak a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító bizottsági határozat – Az említett támogatást nyújtó regionális hatóság keresete – Elfogadhatóság (EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés) (vö. 36. pont)

2.                     Megsemmisítés iránti kereset – Természetes vagy jogi személyek – Őket közvetlenül és személyükben érintő jogi aktusok – Személyében való érintettség – Támogatásnak a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító bizottsági határozat – A támogatás kedvezményezettjének keresete – Elfogadhatóság (EUMSZ 263. cikk, negyedik bekezdés) (vö. 37–40. pont)

3.                     Verseny – Uniós szabályok – Címzettek – Vállalkozások – Fogalom – Gazdasági tevékenység gyakorlása – A digitális földfelszíni televíziózás távoli és kevésbé urbanizált területeken történő kiépítése, karbantartása és üzemeltetése – Piac létezése – Közhatalmi jogkör gyakorlásának hiánya – Bennfoglaltság (EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés) (vö. 53–63. pont)

4.                     Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Előny nyújtása a kedvezményezetteknek – A digitális földfelszíni televíziózás távoli és kevésbé urbanizált területeken történő kiterjesztésére és fejlesztésére szánt összegek átvétele – Bennfoglaltság (EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés) (vö. 67–72. pont)

5.                     Államok által nyújtott támogatások – A Bizottság általi vizsgálat – A támogatási program teljes körű vizsgálata – Megengedhetőség (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés és EUMSZ 108. cikk) (vö. 78., 136., 159. pont)

6.                     Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Olyan intézkedés, amely egy adott típusú technológiát használó piaci szereplőnek kedvez, a más technológiát használó piaci szereplők kizárásával – Bennfoglaltság (EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés) (vö. 84., 85. pont)

7.                     Verseny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások – Műsorszolgáltatási ágazat – Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások meghatározása – A műsorszórási szolgáltatás nyújtása és a műsorszolgáltató hálózat üzemeltetése közötti különbségtétel – Megengedhetőség (EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés) (vö. 103., 104., 106., 107. pont)

8.                     Államok által nyújtott támogatások – Bizottsági határozat – Bírósági felülvizsgálat – A tényállás és a bizonyítékok szabad mérlegelése (vö. 109. pont)

9.                     Államok által nyújtott támogatások – Tilalom – Eltérések – A Bizottság mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés) (vö. 119–121. pont)

10.                     Államok által nyújtott támogatások – Tilalom – Eltérések – Az intézkedés elfogadásakor fennálló helyzet figyelembevétele (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés) (vö. 127., 128., 132. pont)

11.                     Államok által nyújtott támogatások – A Bizottság általi vizsgálat – A digitális átállásról szóló közlemény – Jogi jelleg – A Bizottság mérlegelési jogkörének önkéntes korlátozását magukban foglaló, tájékoztató jellegű magatartási szabályok (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés, EUMSZ 108. cikk; COM(2003) 541 végleges bizottsági közlemény) (vö. 142. pont)

12.                     Államok által nyújtott támogatások – Tilalom – Eltérések – A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások – Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontjára figyelemmel történő értékelés – Korábbi gyakorlat figyelembevétele – Kizártság (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés, c) pont) (vö. 146. pont)

13.                     Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok rövid ismertetése – A jogalap alátámasztására felhozott kifogásokra vonatkozó hasonló követelmények (A Törvényszék eljárási szabályzata (1991), 44. cikk, 1. §, c) pont) (vö. 147. pont)

14.                     Államok által nyújtott támogatások – A Bizottság általi vizsgálat – Több egymást követő, egymáshoz elválaszthatatlanul kapcsolódó állami beavatkozás – Az intézkedések összességükben való értékelése – Megengedhetőség (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés és EUMSZ 108. cikk) (vö. 158., 159. pont)

Tárgy

A Spanyol Királyság által a digitális földfelszíni televíziózás távoli és kevésbé urbanizált területeken történő kiépítésére (Kasztília–La Mancha régión kívül) odaítélt SA.28599 (C 23/10 [korábbi NN 36/10, korábbi CP 163/09]) sz. állami támogatásról szóló, 2013. június 19‑i 2014/489/EU bizottsági határozat (HL L 217., 52. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Comunidad Autónoma de Galicia és a Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) viselik a saját költségeiket, valamint ezenfelül az Európai Bizottság és az SES Astra részéről felmerülő költségeket.