Language of document :

Tožba, vložena 15. julija 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-68/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču za uslužbence Evropske unije predlaga, naj:

-    razglasi za nično odločbo organa Komisije, pooblaščenega za sklepanje pogodb, z dne 30. septembra 2010 o odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas;

-    hkrati in v delu, v katerem je to potrebno: razglasi za nično odločbo organa Komisije, pooblaščenega za sklepanje pogodb, z dne 14. aprila 2011 o zavrnitvi pritožbe, vložene 23. decembra 2010 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije;

-    Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________