Language of document :

13. juulil 2011 esitatud hagi - ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-67/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus, milles ta palus kostjal täita Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuni 2010. aasta otsus kohtuasjas F-56/09 ja hüvitada kahju, mida hageja väidetavalt kandis.

Hageja nõuded

tühistada 28. veebruari 2001. aasta taotlust tagasilükkav otsus;

tühistada vajalikus osas 24. juuni 2011. aasta teade;

tuvastada, et Euroopa Komisjon jättis ebaseaduslikult võtmata meetmed Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuni 2010. aasta otsuse kohtuasjas F-56/09 resolutsiooni punkti 2 täitmiseks, viidates konkreetsemalt selles resolutsiooni punktis mainitud fotode hävitamist ja hageja teavitamist sellest;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 2831 euro suurune summa hüvitisena kahju eest, mida ta on hagejale kuni tänaseni tekitanud sellega, et ei ole võtnud kõiki meetmeid 9. juuni 2010. aasta kohtuotsuse täitmiseks, ning lisaks kõnealuselt summalt intress määraga 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates homsest kuni kuupäevani, mil hageja saab kätte kõnealused 2831 eurot;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 12 eurot päevas iga järgneva päeva eest kuni 180. päevani pärast 4. märtsi 2011, kuni Euroopa Komisjon ei ole võtnud kõiki meetmeid 9. juuni 2010. aasta kohtuotsuse täitmiseks, ning lisaks kõnealuselt summalt intress määraga 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 181. päevast pärast 4. märtsi 2011 kuni kuupäevani, mil hageja saab kätte kõnealused 12 eurot päevas;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 15 eurot päevas iga järgneva päeva eest alates 181. päevast pärast 4. märtsi 2011, kuni Euroopa Komisjon ei ole võtnud kõiki meetmeid 9. juuni 2010. aasta kohtuotsuse täitmiseks, ning lisaks kõnealuselt summalt intress määraga 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 271. päevast pärast 4. märtsi 2011 kuni kuupäevani, mil hageja saab kätte kõnealused 15 eurot päevas;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 18 eurot päevas iga järgneva päeva eest alates 271. päevast kuni 360. päevani pärast 4. märtsi 2011, kuni Euroopa Komisjon ei ole võtnud kõiki meetmeid 9. juuni 2010. aasta kohtuotsuse täitmiseks, ning lisaks kõnealuselt summalt intress määraga 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 361. päevast pärast 4. märtsi 2011 kuni kuupäevani, mil hageja saab kätte kõnealused 18 eurot päevas;

mõista Euroopa Komisjonilt hageja kasuks välja 25 eurot päevas iga järgneva päeva eest alates 360. päevast pärast 4. märtsi 2011 ad infinitum, kuni EÜ ei ole võtnud kõiki meetmeid 9. juuni 2010. aasta kohtuotsuse täitmiseks, mida tuleb hagejale maksta perioodiliselt iga 360-päevase ajavahemiku lõpus alates 361. päevast pärast 4. märtsi 2011;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________