Language of document :

Acțiune introdusă la 13 iulie 2011 - ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-67/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care s-a respins cererea reclamantului privind executarea de către pârâtă a Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 9 iunie 2010, F-56/09 și repararea prejudiciului pe care reclamantul susține că l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din data de 28 februarie 2011, prin care s-a respins cererea;

anularea, quatenus opus est, a notei din data de 24 iunie 2011;

constatarea faptului că, în mod nejustificat, Comisia Europeană nu a adoptat măsurile de executare prevăzute la punctul 2 din dispozitivul Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 9 iunie 2010, F-56/09, în special în ceea ce privește distrugerea fotografiilor menționate la acest punct din dispozitiv și comunicarea către reclamant a informațiilor referitoare la distrugere;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 2 831 euro, cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat acestuia, până la data de astăzi inclusiv, prin neadoptarea tuturor măsurilor de executare a Hotărârii din 9 iunie 2010, precum și la plata dobânzii aferente sumei menționate, cu o rată anuală de 10 % și cu capitalizare anuală, începând cu ziua de mâine și până la data la care reclamantul va primi suma menționată de 2 831 euro;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 12 euro pe zi pentru fiecare zi suplimentară în care Comisia Europeană nu adoptă toate măsurile de executare a Hotărârii din 9 iunie 2011, începând cu ziua de mâine și până la a o sută optzecea zi care urmează datei de 4 martie 2011, precum și la plata dobânzii aferente sumei menționate, cu o rată anuală de 10 % și cu capitalizare anuală, începând cu a o sută optzeci și una zi care urmează datei de 4 martie 2011 și până la data la care reclamantul va primi suma menționată de 12 euro;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 15 euro pe zi pentru fiecare zi suplimentară în care Comisia Europeană nu adoptă toate măsurile de executare a Hotărârii din 9 iunie 2010, începând cu a o sută optzeci și una zi care urmează datei de 4 martie 2011 și până la a două sute șaptezecea zi care urmează datei de 4 martie 2011, precum și la plata dobânzii aferente sumei menționate de 15 euro pe zi, cu o rată anuală de 10 % și cu capitalizare anuală, începând cu a două sute șaptezeci și una zi care urmează datei de 4 martie 2011 și până la data la care reclamantul va primi suma menționată de 15 euro pe zi;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 18 euro pe zi pentru fiecare zi suplimentară în care Comisia Europeană nu adoptă toate măsurile de executare a Hotărârii din 9 iunie 2010, începând cu a două sute șaptezeci și una zi și până la a trei sute șaizecea zi care urmează datei de 4 martie 2011, precum și a dobânzilor aferente sumei menționate de 18 euro pe zi, cu o rată anuală de 10 % și cu capitalizare anuală, începând cu a trei sute șaizeci și una zi care urmează zilei de 4 martie 2011 și până la data la care reclamantul va primi suma menționată de 18 euro;

obligarea Comisiei Europene la plata către reclamant a sumei de 25 de euro pe zi pentru fiecare zi suplimentară în care Comisia Europeană nu adoptă toate măsurile de executare a Hotărârii din 9 iunie 2011, începând cu a trei sute șaizeci și una zi care urmează datei de 4 martie 2011 și ad infinitum, suma menționată urmând a fi plătită reclamantului la sfârșitul fiecărei perioade de trei sute șaizeci de zile care curge de la a trei sute șaizeci și una zi care urmează datei de 4 martie 2011;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________