Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 17. listopada 2013. BF protiv Revizorskog suda

(Predmet F-69/11)1

(Javna služba – Postupak za popunjavanje radnog mjesta ravnatelja – Izvještaj odbora za predselekciju – Obrazloženje – Izostanak – Nezakonitost odluke o imenovanju – Uvjeti)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: BF (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Revizorski sud Europske unije (zastupnici: T. Kennedy i J. Vermer, agenti, uz asistenciju D. Waelbroecka)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke Revizorskog suda o neimenovanju tužitelja na radno mjesto ravnatelja uprave za ljudske resurse i o imenovanju drugog kandidata na spomenuto radno mjesto.

Izreka presude

Poništavaju se odluke od 18. studenog 2010. kojima je Revizorski sud Europske unije imenovao gđu. Z na radno mjesto ravnatelja ljudskih resursa i odbio kandidaturu BF-a za to radno mjesto.Nema mjesta odlučivanju o zahtjevu Revizorskog suda Europske unije za izuzimanje iz spisa priloga A 7 i A 11 tužbe.U preostalom dijelu tužba se odbija. Revizorski sud Europske unije snosi vlastite troškove, te mu se nalaže snošenje troškova BF-a.