Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. júna 2011 - De Nicola/Európska investičná banka

(vec F-49/10)1

(Verejná služba - Zamestnanci Európskej investičnej banky - Nemocenské poistenie - Odmietnutie prevzatia liečebných nákladov - Návrh na vymenovanie nezávislého lekára - Primeraná lehota)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: T. Gilliams a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej nenahradiť sedenia laserovej terapie

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010, s. 61.