Language of document :

2013 m. spalio 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje De Roos-Le Large prieš Komisiją

(Byla F-50/10)1

Proceso kalba: nyderlandų

Plenarinės sesijos kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 260, 2010 9 25, p. 27.