Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 25. septembra 2012

Zadeva F‑51/10

Moises Bermejo Garde

proti

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO)

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanje – Razpis prostega delovnega mesta – Akt, ki posega v položaj – Pravni interes – Jezikovne zahteve – Organ, pristojen za sprejetje razpisa prostega delovnega mesta – Predsedstvo EESO“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero Bermejo Garde predlaga razglasitev ničnosti razpisa prostega delovnega mesta EESO.

Odločitev: Razpis prostega delovnega mesta se razglasi za ničen. V preostalem se tožba zavrne. EESO nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov tožeče stranke.

Povzetek

1.      Tožba uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Razpis prostega delovnega mesta – Pogoji, ki izključujejo uradnike, ki želijo delovno mesto zasesti s premestitvijo ali napredovanjem – Dopustnost

(Kadrovski predpisi, členi 29, 90 in 91)

2.      Ničnostna tožba – Pravni interes – Tožba, katere namen je preprečiti ponovitev nezakonitosti akta institucije Unije v prihodnosti – Dopustnost

(člen 263 PDEU)

3.      Uradniki – Razpis prostega delovnega mesta – Sprejetje novega razpisa prostega delovnega mesta, ki se bistveno razlikuje od prvega razpisa prostega delovnega mesta – Pristojni organ

(Kadrovski predpisi, člen 29)

1.      Kadar želi uradnik na podlagi premestitve ali napredovanja zasesti delovno mesto, na katero se nanaša razpis prostega delovnega mesta, ta razpis pomeni akt, ki posega v njegov položaj, če je s pogoji, opredeljenimi v razpisu, izključena njegova kandidatura.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče: 19. junij 1975, Küster proti Parlamentu, 79/74, točka 6; 11. maj 1978, De Roubaix proti Komisiji, 25/77, točka 8;

Sodišče za uslužbence: 18. maj 2006, Corvoisier in drugi proti Evropski centralni banki, F‑13/05, točka 42; 9. julij 2009, Torijano Montero proti Svetu, F‑91/07, točka 27.

2.      Tožeča stranka ima lahko interes, da predlaga razglasitev ničnosti akta institucije Unije, tudi zato, da bi preprečila ponovitev domnevne nezakonitosti v takem aktu v prihodnosti.

(Glej točko 50.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. junij 2007, Wunenburger proti Komisiji, C‑362/05 P, točka 50 in naslednje.

3.      Na podlagi člena 72(1), druga alinea, Poslovnika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) pristojnosti, ki so v skladu s Kadrovskimi predpisi podeljene organu, pristojnemu za imenovanja, v zvezi z uradniki razredov AD 16, AD 15 in AD 14 izvaja predsedstvo EESO, kar velja med drugim za izvajanje člena 29 Kadrovskih predpisov.

Zato je za izdajo novega razpisa prostega delovnega mesta – v skladu s postopkom iz člena 29(1) in (2) Kadrovskih predpisov – za zaposlitev direktorja direktorata za splošne zadeve EESO v razredu AD 14, ki se po zahtevanih kvalifikacijah bistveno razlikuje od prvega razpisa prostega delovnega mesta, potrebna nova odločitev predsedstva v skladu s členom 72 Poslovnika.

Ob upoštevanju navedenega je predsednik EESO s podpisom takega novega razpisa prostega delovnega mesta, ne da bi bila v ta namen prej sprejeta nova odločitev predsedstva, prekoračil svojo pristojnost, zato je nov razpis prostega delovnega mesta ničen.

(Glej točke 60, 61, 65 in od 68 do 71.)