Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

16 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

vastaan

Euroopan komissio

Riidan asianosaisten sovinto – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Asianosaisten virkamiestuomioistuimen aloitteesta tekemä sovinto – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Simone Thérèse De Roos-Le Large vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätöksen, jossa toimielin vaati häntä palauttamaan 119 507,90 euroa 15 päivän kuluessa kyseisen päätöksen vastaanottamisesta, jonka palauttamisen laiminlyönti johtaa täytäntöönpanotoimiin.

Ratkaisu:      Asia F‑50/10, De Roos-Le Large vastaan komissio poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Riita-asian sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)