Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Španělsko) dne 11. března 2021 – AD a další v. PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV a DAF Trucks Deutschland GmbH

(Věc C-163/21)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobci: AD a další

Žalované: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV a DAF Trucks Deutschland GmbH

Předběžná otázka

Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži1 vykládán v tom smyslu, že zpřístupnění relevantních důkazů odkazuje výlučně na dokumenty pod kontrolou žalované strany nebo třetí strany, které již existují, nebo čl. 5 odst. 1 naopak také zahrnuje možnost zpřístupnění dokumentů, které strana, vůči níž směřuje žádost o informace, musí vytvořit ex novo prostřednictvím shromáždění nebo utřídění informací, poznatků nebo údajů, které má?

____________

1 Úř. věst. 2014, L 349, s. 1