Language of document :

Определение на председателя на Съда от 18 юни 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Københavns Byret — Дания) — Orion Corporation/Lægemiddelstyrelsen, при участието на: Teva Danmark A/S

(Дело C-165/21)1

Език на производството: датски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 206, 31.5.2021 г.