Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. studenoga 2014. – De Nicola protiv EIB-a

(Predmet F-59/09 RENV)1

(Javna služba – Vraćanje predmeta Službeničkom sudu nakon ukidanja – Osoblje EIB-a – Godišnja procjena – Unutarnji pravilnik – Žalbeni postupak – Pravo na saslušanje – Povreda žalbenog odbora – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Uznemiravanje – Obustava postupka u vezi s odštetnim zahtjevom)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastupnik: L. Isola)

Tuženik: Europska investicijska banka (EIB) (zastupnici: T. Gilliams i G. Nuvoli, u svojstvu agenata, uz asistenciju A. Dal Ferra, odvjetnik)

Predmet

S jedne strane, poništenje odluka o promaknuću od 29. travnja 2008. koje ne sadrže tužiteljevo ime, kao i procjena tužitelja za 2007. godinu. S druge strane, odluka žalbenog odbora da nastavi s odlučivanjem unatoč postojanju zahtjeva za izuzeće. Naposljetku, utvrđenje činjenice da je tužitelj žrtva uznemiravanja kao i nalog tuženiku da prestane s radnjama uznemiravanja i naknadi neimovinsku i imovinsku štetu.

Izreka presude

Odluka žalbenog odbora Europske investicijske banke od 14. studenoga 2009. poništava se.

Obustavlja se postupak povodom zahtjeva za naknadu navodne štete zbog uznemiravanja.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Europska investicijska banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole u predmetima F-59/09, T-264/11 P i F-59/09 RENV.

____________

1 SL C 205, 29.8.2009., str. 49.