Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 noiembrie 2014 - De Nicola/BEI

(Cauza F-59/09 RENV)1

(Funcţie publică – Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare – Personalul BEI – Evaluare anuală – Reglementare internă – Procedură de recurs – Dreptul de a fi ascultat – Încălcare de către comitetul de recurs – Nelegalitatea deciziei comitetului de recurs – Hărțuire morală – Nepronunțare asupra fondului în privința cererilor de reparare a prejudiciilor)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (BEI) (reprezentanți: T. Gilliams și G. Nuvoli, în calitate de agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea promovărilor decise la 29 aprilie 2008 care nu includ numele reclamantului, precum și a evaluării reclamantului pentru anul 2007. Pe de altă parte, anularea deciziei comitetului de recurs de a continua să se considere sesizat în pofida unei cereri de recuzare. În sfârșit, stabilirea faptului că reclamantul este victimă a hărțuirii morale, precum și obligarea pârâtei la încetarea actelor de hărțuire și la repararea prejudiciului moral și patrimonial.

Dispozitivul

Anulează decizia comitetului de recurs al Băncii Europene de Investiții din 14 noiembrie 2008.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei în privința cererilor de reparare a prejudiciilor pretins suferite ca urmare a hărțuirii morale.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola în cauzele F-59/09, T-264/11 P și F-59/09 RENV.

____________

1     JO C 205, 29.8.2009, p. 49.