Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. novembra 2014 – De Nicola/EIB

(Zadeva F-59/09)1

(Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Splošnemu sodišču po razglasitvi ničnosti – Uslužbenec EIB – Letna ocena – Interni pravilnik – Pritožbeni postopek – Pravica do izjave – Neupoštevanje s strani odbora za pritožbe – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Psihično nadlegovanje – Ustavitev postopka v zvezi z odškodninskimi zahtevki)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: T. Gilliams in G. Nuvoli, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Javni uslužbenci – Prvič, razglasitev ničnosti napredovanj v zvezi s katerimi je bilo odločeno 29. aprila 2008 in na katerih ni imena tožeče stranke, ter razglasitev ničnosti ocene tožeče stranke za leto 2007. Drugič, razglasitev ničnosti Odločbe Odbora za pritožbe, da nadaljuje z odločanjem v zadevi kljub predlogu za odklonitev. Nazadnje, ugotovitev dejstva, da je tožeča stranka žrtev mobbinga ni naložitev toženi stranki, naj preneha z mobbingom in povrne nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Izrek

1.    Odločba odbora za pritožbe Evropske investicijske banke z dne 14. novembra 2008 se razglasi za nično.

2.    Postopki v zvezi z odškodninskimi zahtevki zaradi zatrjevane škode iz naslova psihičnega nadlegovanja se ustavijo.

3.    V preostalem se pritožbo zavrne.

4.    Evropska investicijska banka nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola v zadevah F 59/09, T 264/11 P in F 59/09 RENV.

____________

1 UL C 205, 29.8.2009, str. 49.