Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 18ης Νοεμβρίου 2014

Υπόθεση F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

κατά

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

«Υπαλληλική υπόθεση – Αναπομπή ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αναιρέσεως – Προσωπικό της ΕΤΕπ – Ετήσια αξιολόγηση – Εσωτερικός κανονισμός – Διαδικασία ασκήσεως προσφυγής – Δικαίωμα ακροάσεως – Προσβολή εκ μέρους της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών – Παράνομος χαρακτήρας της αποφάσεως της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών – Ηθική παρενόχληση – Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί των αιτημάτων αποζημιώσεως»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, με την οποία ο C. De Nicola ζήτησε, κατ’ ουσίαν, πρώτον, να ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της 14ης Νοεμβρίου 2008, δεύτερον, να ακυρωθούν οι αποφάσεις περί προαγωγών της 29ης Απριλίου 2008 και η απόφαση της ίδιας ημερομηνίας περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος, τρίτον, να ακυρωθεί η έκθεση αξιολογήσεώς του για το έτος 2007, τέταρτον, να διαπιστωθεί η ηθική παρενόχληση της οποίας εκτιμά ότι υπήρξε θύμα και, πέμπτον, να υποχρεωθεί η ΕΤΕπ να παύσει την παρενόχληση, να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη και να αποκαταστήσει την υλική ζημία που εκτιμά ότι υπέστη από την εν λόγω παρενόχληση.

Απόφαση:      Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 14ης Νοεμβρίου 2008 ακυρώνεται. Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί των αιτημάτων αποκαταστάσεως της ζημίας και ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης που προέβαλε ο προσφεύγων-ενάγων λόγω της ηθικής παρενοχλήσεως. Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φέρει τα έξοδά της και καταδικάζεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο C. De Nicola στο πλαίσιο των υποθέσεων F‑59/09, T‑264/11 P και F‑59/09 RENV.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – Βαθμολογία –Έκθεση αξιολογήσεως – Προσβολή ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών της Τράπεζας – Απόφαση της επιτροπής να απεκδυθεί της εξετάσεως της ενστάσεως χωρίς ακρόαση του ενδιαφερομένου – Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας

2.      Υπαλληλικές προσφυγές – Υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – Αγωγή αποζημιώσεως – Αποζημιωτικά αιτήματα στηριζόμενα στα ίδια πραγματικά περιστατικά και υποβαλλόμενα στο πλαίσιο δύο διαφορετικών προσφυγών‑αγωγών – Προτίμηση – Αρχή της ορθής απονομής της δικαιοσύνης – Κατάργηση της δίκης

1.      Στο πλαίσιο ενστάσεως μέλους του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά των αποτελεσμάτων της ετήσιας διενέργειας αξιολογήσεως που το αφορά, η επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν μπορεί να απεκδυθεί της εξετάσεως της ενστάσεως, κατ’ εφαρμογήν του σημείου 20 του παραρτήματος Α της ανακοινώσεως σχετικά με τη διενέργεια της αξιολογήσεως των επιδόσεων κατά το έτος 2007, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα μέρη διευκρινίζοντας τους λόγους που την οδήγησαν να απεκδυθεί της εξετάσεως της ενστάσεως, ιδίως όταν η κατάσταση οφείλεται στη συμπεριφορά ενός εκ των μερών κατά τη διαδικασία, σεβόμενη συγχρόνως, σύμφωνα με το σημείο 10 του ιδίου παραρτήματος, το δικαίωμα ακροάσεως εκατέρου των μερών.

Κατά συνέπεια, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν παραιτείται της ενστάσεώς του ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών, το γεγονός ότι η επιτροπή αυτή απεκδύεται της εξετάσεως της ενστάσεως χωρίς να τηρεί τα σημεία 10 και 20 του παραρτήματος Α στερεί, εκ φύσεως, από τον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα ακροάσεως όσον αφορά τους διαφόρους λόγους ακυρώσεως που προβάλλει, στερώντας του ένα βαθμό ελέγχου.

(βλ. σκέψεις 51, 53 και 54)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση De Nicola κατά ΕΤΕπ, T‑264/11 P, EU:T:2013:461 σκέψη 44

2.      Όταν τα στοιχεία και οι πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί που αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται δύο αποζημιωτικά αιτήματα που προέβαλε ο ίδιος προσφεύγων-ενάγων στο πλαίσιο δύο διαφορετικών προσφυγών-αγωγών που στρέφονται κατά του αυτού καθού-εναγομένου είναι πιο εμπεριστατωμένοι και τεκμηριωμένοι στο πλαίσιο μίας από αυτές τις προσφυγές-αγωγές, και μάλιστα εκ μέρους αμφοτέρων των διαδίκων, τότε ο δικαστής της Ένωσης είναι σε θέση να διαπιστώσει και να εκτιμήσει καλύτερα τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται το αποζημιωτικό αίτημα στο πλαίσιο της εν λόγω υποθέσεως. Κατά συνέπεια, είναι σε θέση να διασφαλίσει καλύτερα στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης και την παροχή αποτελεσματικής ένδικης προστασίας στο πλαίσιο της εν λόγω υποθέσεως. Παρέλκει, επομένως, η έκδοση αποφάσεως επί του αποζημιωτικού αιτήματος στο πλαίσιο της άλλης υποθέσεως.

(βλ. σκέψεις 68, 70 και 71)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: απόφαση De Nicola κατά ΕΤΕπ, F‑52/11, EU:F:2014:243