Language of document :

Kanne 26.5.2009 - Maxwell v. komissio

(Asia F-55/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Allan Maxwell (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vahingonkorvausvaatimus, joka koskee vahinkoa, joka kantajalle on aiheutunut "EU Senior Advisorin" tehtävässä Korean energia-alan kehitysjärjestössä toimimista varten henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapaan aikana ja joka johtuu asumiskulujen ja koulumaksujen korvaamatta jättämisestä

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 2.9.2008 tekemä päätös, jolla kantajan korvausvaatimus on hylätty, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 132 900 euron suuruinen korvaus asumiskuluista ja koulumaksuista, jotka kantajalle ovat aiheutuneet tämän toimiessa KEDO:ssa EU Senior advisorin tehtävässä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________