Language of document :

Tožba, vložena 26. maja 2009 - Maxwell proti Komisiji

(Zadeva F-55/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Allan Maxwell (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Zahtevek za povrnitev škode, ki je tožeči stranki nastala med njenim dopustom iz osebnih razlogov, na katerem je bila zaradi opravljanja nalog na delovnem mestu "EU Senior Advisor" pri Korejski organizaciji za razvoj energije, in je posledica tega, da ji niso bili povrnjeni stroški nastanitve in šolanja.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Odločbe OPI z dne 2. septembra 2008, s katero je bil odškodninski zahtevek tožeče stranke zavrnjen;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranka plača 132.900 EUR iz naslova povrnitve stroškov nastanitve in šolanja, ki so ji nastali zaradi opravljanja nalog na delovnem mestu EU Senior advisor pri KEDO;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________