Language of document :

Sag anlagt den 2. juni 2009 - Dionisio Galao mod Regionsudvalget

(Sag F-57/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ana Maria Dionisio Galao (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Regionsudvalget

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgtes afgørelse om fastsættelse af betingelserne for ansættelse af sagsøgeren som kontraktansat i henhold til vedtægtens artikel 3c, for så vidt som kontraktens varighed herved begrænses til tre måneder, samt annullation af to tillægskontrakter til kontrakten om ansættelse af sagsøgeren som midlertidig ansat, som ændrer tidspunktet for kontraktens udløb.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Regionsudvalgets afgørelse af 19. december 2008 om fastsættelse af betingelserne for ansættelse af sagsøgeren som kontraktansat i henhold til vedtægtens artikel 3c, for så vidt som kontraktens varighed herved begrænses til tre måneder.

Annullation af Regionsudvalgets afgørelse af 23. oktober 2008, for så vidt som Regionsudvalget ved tillægskontrakt nr. 9 til kontrakten ændrer betingelserne for sagsøgerens ansættelse som midlertidig ansat i henhold til vedtægtens artikel 8, litra b), og nærmere bestemt for så vidt som kontraktens udløb forlænges til den 31. december 2008.

Annullation af Regionsudvalgets afgørelse af 22. september 2008, for så vidt som Regionsudvalget ved tillægskontrakt nr. 8 til kontrakten ændrer betingelserne for sagsøgerens ansættelse som midlertidig ansat i henhold til vedtægtens artikel 8, litra b), og nærmere bestemt for så vidt som tidspunktet for kontraktens udløb herved ændres fra den 30. september til den 31. december 2008.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________