Language of document :

Προσφυγή της 13ης Ιουνίου 2009 - De Nicola κατά ETE

(Υπόθεση F-59/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Carlo De Nicola (Strassen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: L. Isola, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, ακύρωση της από 14 Νοεμβρίου 2008 αποφάσεως της επιτροπής προσφυγών ή μεταρρύθμισή της καθόσον αποδίδει στον προσφεύγοντα (αντί του δικηγόρου του) την αίτηση εξαιρέσεως των τριών μελών της. Αφετέρου, ακύρωση των προαγωγών που αποφασίστηκαν στις 29 Απριλίου 2008 χωρίς να ληφθεί υπόψη η κατάσταση του προσφεύγοντος, καθώς και όλες οι συναφείς πράξεις. Τέλος, διαπίστωση ηθικής παρενόχλησης έναντι του προσφεύγοντος και υποχρέωση της καθής να την παύσει.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

-    να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής προσφυγών ή, εν πάση περιπτώσει, να τη μεταρρυθμίσει καθώς αποδίδει στον C. De Nicola (αντί του δικηγόρου του) την αίτηση εξαιρέσεως τριών μελών της και καθώς διαπιστώνει ότι λόγος της εξαιρέσεως είναι "η απλή αμφισβήτηση της από 14 Δεκεμβρίου 2007 αποφάσεως" και όχι η συνέπεια της προθυμίας ή απροθυμίας που τα τρία αυτά μέλη είχαν αδικαιολογήτως αποδώσει στον C. De Nicola·

-    να ακυρώσει τις προαγωγές της 29ης Απριλίου 2008, καθόσον αυτές έγιναν χωρίς να ληφθεί υπόψη η κατάσταση του προσφεύγοντος, καθώς και όλες οι συναφείς, παρεπόμενες και προηγηθείσες πράξεις, μεταξύ των οποίων η αφορώσα το 2007 εκτίμηση, η οποία εκφράστηκε με την εκ των προτέρων διαχείριση του παράνομου χαρακτήρα των ποσοτικών ορίων που τέθηκαν με τις οδηγίες που παρέσχε η διεύθυνση του τμήματος προσωπικού·

να διαπιστώσει την πίεση που ασκήθηκε εις βάρος του προσφεύγοντος και, κατά συνέπεια,

να υποχρεώσει την ΕΤΕ να παύσει την πίεση αυτή και να αποζημιώσει τον προσφεύγοντα για την υλική ζημία που υπέστη και να τον ικανοποιήσει για την ηθική βλάβη, καθώς και να τον αποζημιώσει για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη λόγω πληθωρισμού απαξίωση των ποσών που θα επιδικαστούν.

____________