Language of document :

2009. június 13-án benyújtott kereset - Nicola kontra Beruházási

(F-59/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a fellebbviteli bizottság 2008. november 14-i intézkedésének megsemmisítése vagy annak megváltoztatása azon részében, amelyben az a felperesnek és nem annak ügyvédjének tulajdonítja a bizottság három tagjával szemben emelt kifogást. Másrészt az előmenetelre vonatkozó 2008. április 29-i határozat megsemmisítése azon részében, amelyben a felperest nem léptették elő, valamint minden ehhez kapcsolódó intézkedés megsemmisítése. Végül a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás tényének megállapítása, és az alperes kötelezése e tevékenység abbahagyására.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fellebbviteli bizottság intézkedését, de legalábbis változtassa azt meg annyiban, amennyiben ezen intézkedés C. De Nicolának (és nem annak ügyvédjének) tulajdonítja a fellebbviteli bizottság három tagjával szemben emelt kifogást, és amennyiben megállapítja, hogy e kifogás alapja "nem más, mint a 2007. december 14-i határozat egyszerű megtámadása", nem pedig a felperes panaszának visszavonása, amelyet a bizottság e három tagja tévesen tulajdonított C. De Nicolának;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az előmenetelre vonatkozó 2008. április 29-i határozatot azon az alapon, hogy azokat a felperes előléptetése nélkül fogadták el, és semmisítsen meg minden ehhez kapcsolódó, azt megelőző és abból következő intézkedést, ideértve a 2007. évi értékelést, valamint amennyiben szükséges, állapítsa meg, hogy a Személyzeti Igazgatóság által adott utasításokkal elrendelt korlátozások jogellenesek;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás tényét, és ebből következően,

kötelezze az Európai Beruházási Bankot e magatartás abbahagyására, valamint a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére, továbbá az eljárás költségeinek a megítélt kártérítés kamatokkal növelt összegével együtt való megfizetésére.

____________