Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 4ης Ιουνίου 2009 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-56/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής να απορρίψει την αίτηση του προσφεύγοντος-ενάγοντος που αφορούσε αφενός την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη λόγω της παράνομης εισόδου υπαλλήλων της Επιτροπής στην υπηρεσιακή κατοικία του στη Λουάντα στις 8 Απριλίου 2002 και αφετέρου τη διαβίβαση των αντιγράφων των φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά την είσοδο αυτή και την καταστροφή όλων των εγγράφων σχετικά με το γεγονός αυτό

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ):

να κηρύξει ανυπόστατη ή, επικουρικά, να ακυρώσει την απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του της 24ης Απριλίου 2008,

καθόσον είναι αναγκαίο, να κηρύξει ανυπόστατη ή, επικουρικά, να ακυρώσει το υπηρεσιακό σημείωμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2008,

καθόσον είναι αναγκαίο, να κηρύξει ανυπόστατη ή, επικουρικά, να ακυρώσει την απόφαση της 3ης Νοεμβρίου 2008, με την οποία απορρίφθηκε η ένστασή του,

να διαπιστώσει ότι στις 8 Απριλίου 2002 εισήλθαν στην υπηρεσιακή κατοικία του, παρά τη θέλησή του, υπάλληλοι της Επιτροπής, έβγαλαν φωτογραφίες και σημείωσαν διάφορα στοιχεία, καθώς και να διαπιστώσει ότι οι πράξεις αυτές ήταν παράνομες,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να κοινοποιήσει εγγράφως στον προσφεύγοντα κάθε στοιχείο των εγγράφων που αφορούν το παραπάνω γεγονός,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να κοινοποιήσει εγγράφως στον προσφεύγοντα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και τις φωτογραφίες,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταστρέψει τα εν λόγω έγγραφα και να κοινοποιήσει στον προσφεύγοντα την καταστροφή αυτή,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση της σχετικής ζημίας, το ποσό των 225 000 ευρώ ή όποιο άλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει το ΔΔΔ ορθό και δίκαιο, και συγκεκριμένα: α) 100 000 ευρώ για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράνομη είσοδο στην κατοικία του, β) 100 000 ευρώ για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράνομη λήψη των φωτογραφιών, γ) 25 000 ευρώ για τη ζημία που προκλήθηκε από την παράνομη καταγραφή ορισμένων στοιχείων που αφορούσαν τα προσωπικά αντικείμενα του προσφεύγοντος,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα τόκους, με επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση των τόκων, επί του ποσού των 225 000 ευρώ από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία περιήλθε στην Επιτροπή η αίτησή του της 24ης Απριλίου 2008 μέχρι την πραγματική καταβολή του εν λόγω ποσού,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα, ως αποζημίωση για τη μη κοινοποίηση των εγγράφων, το ποσό των 100 ευρώ ημερησίως, από αύριο και μέχρι την κοινοποίηση των εγγράφων αυτών στον προσφεύγοντα, ή όποιο άλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει το ΔΔΔ ορθό και δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της απόφασης στην προκείμενη υπόθεση μήνα, όσον αφορά τα ποσά που θα έχουν καταστεί απαιτητά από αύριο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο θα εκδοθεί η απόφαση αυτή, και θα πρέπει στη συνέχεια να καταβάλλεται την πρώτη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες, όσον αφορά τα ποσά που θα καθίστανται ενδεχομένως απαιτητά τον προηγούμενο εκάστοτε μήνα,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα, ως αποζημίωση για τη μη καταστροφή των εγγράφων, το ποσό των 100 ευρώ ημερησίως, από αύριο και μέχρι την καταστροφή των εγγράφων αυτών, ή όποιο άλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει το ΔΔΔ ορθό και δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί την πρώτη ημέρα του επόμενου από την έκδοση της απόφασης στην προκείμενη υπόθεση μήνα, όσον αφορά τα ποσά που θα έχουν καταστεί απαιτητά από αύριο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο θα εκδοθεί η απόφαση αυτή, και θα πρέπει στη συνέχεια να καταβάλλεται την πρώτη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες, όσον αφορά τα ποσά που θα καθίστανται ενδεχομένως απαιτητά τον προηγούμενο εκάστοτε μήνα,

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα όλα τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα για την κατάρτιση της έκθεσης του τεχνικού συμβούλου του,

να καταδικάσει την Επιτροπή στα έξοδα που θα απαιτήσει η ενδεχόμενη κατάρτιση έκθεσης πραγματογνωμοσύνης..

____________