Language of document :

Acțiune introdusă la 4 iunie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-56/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care se respinge cererea reclamantului având ca obiect, pe de o parte, repararea prejudiciilor pe care le-ar fi suferit ca urmare a pătrunderii, la 8 aprilie 2002, a unor agenţi ai Comisiei în locuinţa sa de serviciu din Luanda și, pe de altă parte, transmiterea copiilor fotografiilor făcute la acel moment și distrugerea oricărei documentaţii privind acest eveniment

Concluziile reclamantului

Declararea inexistenţei, conform dispoziţiilor în vigoare, sau, în subsidiar, anularea deciziei de respingere a cererii din 24 aprilie 2008;

în măsura în care este necesară, declararea inexistenţei, conform dispoziţiilor în vigoare, sau, în subsidiar, anularea notei din 11 septembrie 2008;

în măsura în care este necesară, declararea inexistenţei, conform dispoziţiilor în vigoare, sau, în subsidiar, anularea actului de respingere a reclamaţiei din 3 noiembrie 2008;

stabilirea faptului că, la 8 aprilie 2002, agenţi ai Comisiei au pătruns în locuinţa de serviciu a reclamantului, au făcut fotografii și au notat anumite elemente, precum și stabilirea și declararea ilegalităţii acestui fapt.

obligarea Comisiei la comunicarea în scris către reclamant a fiecărui element al documentaţiei privind acest fapt;

obligarea Comisiei la efectuarea în scris a notificării către reclamant a documentaţiei, inclusiv a fotografiilor;

obligarea Comisiei la distrugerea materială a documentaţiei și la notificarea distrugerii materiale menţionate;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de reparare a prejudiciilor suferite, a sumei de 225 000 de euro, sau a oricărei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera ca fiind justă și echitabilă, și anume: a) 100 000 de euro cu titlu de prejudicii privind pătrunderea fără drept; b) 100 000 de euro cu titlu de prejudicii privind fotografierea ilicită; c) 25 000 de euro cu titlu de prejudicii privind notarea ilicită a anumitor elemente legate de obiectele personale ale reclamantului;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, începând cu ziua următoare celei a primirii de către Comisie a cererii din 24 aprilie 2008 și până la plata efectivă a sumei de 225 000 de euro, a dobânzilor aferente sumei menţionate, cu o rată anuală de 10 % și capitalizare anuală;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de reparare a prejudiciilor pe care acesta le va suferi și care decurg din necomunicarea documentaţiei, începând cu ziua de mâine și până la data comunicării documentaţiei menţionate, a sumei de 100 de euro pe zi, sau a oricărei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera ca fiind justă și echitabilă, de plătit în prima zi a lunii următoare hotărârii ce se va pronunţa în această cauză în ceea ce privește sumele cuvenite în perioada cuprinsă între ziua de mâine și ultima zi a lunii în cursul căreia va fi pronunţată hotărârea menţionată și în prima zi a fiecărei luni următoare celei în cursul căreia va fi pronunţată hotărârea menţionată, în ceea ce privește drepturile, în această privinţă, cuvenite în cursul lunii precedente;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, cu titlu de reparare a prejudiciilor pe care acesta le va suferi și care decurg din nedistrugerea materială, începând cu ziua de mâine și până la data distrugerii materiale menţionate, a sumei de 100 de euro pe zi, sau a oricărei sume superioare sau inferioare pe care Tribunalul o va considera ca fiind justă și echitabilă, de plătit în prima zi a lunii următoare hotărârii ce se va pronunţa în această cauză în ceea ce privește sumele cuvenite în perioada cuprinsă între ziua de mâine și ultima zi a lunii în cursul căreia va fi pronunţată hotărârea menţionată și în prima zi a fiecărei luni următoare celei în cursul căreia va fi pronunţată hotărârea menţionată, în ceea ce privește drepturile, în această privinţă, cuvenite în cursul lunii precedente;

obligarea Comisiei la rambursarea către reclamant a tuturor cheltuielilor, taxelor și onorariilor de procedură, inclusiv a celor de expertiză la cererea uneia dintre părţi;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor privind eventuala redactare a unei expertize dispuse din oficiu.

____________