Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. mai 2010. aasta otsus - Maxwell versus komisjon

(kohtuasi F-55/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Lähetus teenistuse huvides -Puhkus isiklikel põhjustel - Majutus- ja koolituskulud - Kahju hüvitamise nõue - Süüline vastutus - Alusetu rikastumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Allan Maxwell (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejale tema sellise isiklikel põhjustel puhkuse ajal, mis ta võttis "EU Senior Adviser" ametiülesannete täitmiseks Korea energeetika arenguorganisatsioonis, ja mis tuleneb majutus- ja koolituskulude hüvitamata jätmisest.

Resolutsioon

Jätta A. Maxwelli hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 180, 1.8.2009, lk 64.